ராஷ்மி கெளதம் குளத்தில் சில்லிடுகிறார்

தெலுங்கு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளைப் பின்தொடர்பவர்களுக்கு ராஷ்மி கௌதமிற்கு அறிமுகம் தேவையில்லை.

தேவைக்கேற்ப தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளர்களில் இவரும் ஒருவர்.

நடிகை விடுமுறைக்காக சிறிது நேரம் எடுத்துக்கொண்டது போல் தெரிகிறது.

அவர் தனது இலக்காக மாலத்தீவுகளைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார், அங்கு அவர் தற்போது தனது நண்பர்களுடன் குளிர்ச்சியாக இருக்கிறார்.

இன்று, ராஷ்மி தொடர்ச்சியான படங்களை வெளியிட்டார், அதில் அவர் குளத்தின் ஓரத்தில் குளிர்ச்சியாகக் காணப்படுகிறார்.

ராஷ்மி சீ ப்ளூ கலர் பிகினி அணிந்து காட்சியளிக்கிறார்.

ராஷ்மி எழுதினார், “2020க்குப் பிறகு உங்களின் முதல் சர்வதேசப் பயணம் இப்படித்தான் இருக்கிறது.